Porto fuori il cane

strada  .  Timmy & the Entourage, mountain bike

14.02.2012  .  21:57  .  Milano Fixed