Rapha Yonretto

strada  .  Rapha, Yonretto, Izu no Kuni, Giappone

17.11.2010  .  18:58  .  Rapha