Simon Yates

Simon Yates e compagni alla Vuelta 2018

Simon Yates al Giro d'Italia 2018