Fujita Masaki a Rio 2016

Fujita Masaki ai Giochi Paralimpici di Rio 2016

ciclismo  .  Giochi Paralimpici, Rio de Janeiro 2016, Fujita Masaki

04.10.2016  .  19:44  .  Field of Play